pic
Skontaktuj się z nami

Najczęstsze pytania

Nie wahaj się pytać - jesteśmy tu po to, by odpowiadać.

Ekspercka Opinia Medyczna
- najczęstsze pytania

Czym jest Ekspercka Opinia Medyczna?
pic
pic
Ekspercką Opinię Medyczną sporządza lekarz specjalista z jednej z czołowych światowych instytucji medycznych specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu danego schorzenia (danej jednostki chorobowej). Opinia ta pozwala zweryfikować lub potwierdzić diagnozę postawioną przez polskiego lekarza oraz zweryfikować metodę leczenia lub wskazać skuteczniejsze metody leczenia, również te niedostępne w Polsce. Dzięki niej zyskujesz szansę na diagnozę i leczenie oparte na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny.
Kiedy powinienem ubiegać się o Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

1. Gdy masz postawioną diagnozę i chcesz ją potwierdzić,

2. Gdy nie masz jednoznacznej diagnozy i chcesz ją uzyskać,

3. Gdy masz już plan leczenia i chcesz go potwierdzić,

4. Gdy nie masz jeszcze planu leczenia i chcesz go uzyskać,

5. Gdy zawodzą dotychczasowe metody leczenia,

6. Gdy chcesz wiedzieć, jakie metody leczenia, na które nie możesz liczyć w Polsce, są dostępne za granicą.

Czy Ekspercka Opinia Medyczna obejmuje również chorobę, która mi dolega?
pic
pic

Ekspercka Opinia Medyczna obejmuje każdą chorobę. W każdym przypadku możesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia czołowych światowych lekarzy, którzy zdiagnozują każdą chorobę i pomogą ustalić plan jej leczenia.

Kim są specjaliści sporządzający Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

Lekarze wydający Ekspercką Opinię Medyczną to światowi eksperci w swoich specjalizacjach. Pracują w wiodących na świecie szpitalach, prowadzą badania kliniczne dotyczące pionierskiej diagnostyki i leczenia, są liderami w swoich stowarzyszeniach zawodowych i uczą na najlepszych uniwersytetach medycznych. Dzięki naszym usługom masz dostęp do ponad 900 ekspertów specjalizujących się w leczeniu danego schorzenia z wiodących placówek medycznych z takich krajów jak m.in.: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria czy Hiszpania.

Jak wybierany jest specjalista, który wystawia Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

Dedykowany zespół lekarzy z Berlina po otrzymaniu kompletu dokumentacji medycznej dokonuje wyboru specjalisty. Przed wysłaniem dokumentów otrzymasz informację, jaki specjalista będzie zajmował się analizą Twojej dokumentacji medycznej oraz przygotowaniem opinii medycznej.

Co zawiera dokument Ekspercka Opinia Medyczna?
pic
pic

 w skład Eksperckiej Opinii Medycznej wchodzi:

- analiza i ocena Twojego stanu zdrowia na podstawie Twoich wyników badań,

- weryfikacja diagnozy postawionej przez lekarza/lekarzy w Polsce (jeśli była postawiona),

- weryfikacja planu leczenia (jeśli był zalecony),

 - propozycja optymalnego planu leczenia na bazie najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i światowych standardów leczenia dla Twojego schorzenia,

- informacja o ekspercie oraz placówce medycznej wydającej opinię.

Kto może ubiegać się o Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

1. Przede wszystkim pacjent. Chory angażujący się w proces leczenia może dowiedzieć się o wszystkich dostępnych terapiach: tych, które mogą zmienić plan leczenia oraz mieć wpływ na proces dochodzenia do zdrowia, a często też całkowitego wyleczenia. Temu właśnie ma służyć uzyskanie Eksperckiej Opinii Medycznej.

2. Rodzina. Najbliżsi mogą wystąpić o Ekspercką Opinię Medyczną w imieniu pacjenta i w ten sposób pomóc mu w uzyskaniu kluczowych dla jego zdrowia informacji.

Czy muszę osobiście spotkać się z lekarzem za granicą, żeby otrzymać Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

Nie ma takiej potrzeby. Usługa Eksperckiej Opinii Medycznej świadczona jest zdalnie, przy użyciu platformy internetowej do przesyłania dokumentacji medycznej. Umowa, którą zawierasz, gwarantuje Ci otrzymanie Eksperckiej Opinii Medycznej w formie raportu sporządzonego na podstawie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, by otrzymać Ekspercką Opinię Medyczną?
pic
pic

Do uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej potrzebne są: Twoja historia choroby wraz z pytaniami, które chcesz zadać specjaliście, dokumentacja medyczna oraz badania diagnostyczne. Komplet dokumentów medycznych powinien być przetłumaczony na język angielski oraz zawierać wszystkie kluczowe informacje dotyczące Twojej choroby. Nie martw się, pomożemy Ci w prawidłowym przygotowaniu i przetłumaczeniu kompletu dokumentacji medycznej.

Czy moja dokumentacja na pewno wystarczy do przygotowania Eksperckiej Opinii Medycznej?
pic
pic

Zespół medyczny zajmujący się wstępną weryfikacją dokumentacji może poprosić o wykonanie dodatkowych badań, zanim prześle komplet danych do wybranego specjalisty. W niektórych sytuacjach lekarz specjalista sporządzający Ekspercką Opinię Medyczną może także zalecić wykonanie dodatkowych badań, które nie zostały zlecone w Polsce. W takim wypadku opinia zostanie przygotowana po dosłaniu brakujących wyników badań.

W jaki sposób otrzymam Ekspercką Opinię Medyczną i ile trwa jej przygotowanie?
pic
pic

Ekspercka Opinia Medyczna to spersonalizowany pisemny raport medyczny, który jest przesyłany drogą elektroniczną w formie dokumentu PDF na wskazany adres e-mail. Przygotowanie raportu trwa do 21 dni od momentu przesłania przetłumaczonego kompletu dokumentów medycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rzadka choroba) czas ten może się wydłużyć, o czym zostaniesz odpowiednio wcześniej poinformowany.

Czy mogę uzyskać Ekspercką Opinię Medyczną dla kogoś innego?
pic
pic

Możesz uzyskać Ekspercką Opinię Medyczną dla siebie lub członka swojej rodziny. Istnieje również możliwość uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej dla osoby trzeciej, jeśli posiadasz komplet dokumentacji medycznej, pełną informację o stanie zdrowia pacjenta oraz upoważnienie notarialne do reprezentowania go w procesie uzyskiwania Eksperckiej Opinii Medycznej.

Ile kosztuje wydanie Eksperckiej Opinii Medycznej?
pic
pic

Koszt Eksperckiej Opinii Medycznej to ok. 2100 EUR. Więcej informacji znajdziesz w sekcji "<a href="/strony/ile-to-kosztuje">Ile to kosztuje?</a>"

Czy mój lekarz nie będzie miał nic przeciwko temu, że chcę skorzystać z opinii innych lekarzy ze światowych ośrodków medycznych?
pic
pic

Każdy pacjent ma prawo do pełnej informacji i powinien z niego korzystać. Jest wielu lekarzy i wiele metod leczenia. Dlatego lekarz powinien rozumieć potrzebę pacjenta, by skorzystać z opinii światowego eksperta medycznego. Wiemy, że wielu z nich rozumie ją doskonale. Na świecie wielu lekarzy wręcz zachęca pacjenta do uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej, wiedząc, że drugi, a czasem kolejny, specjalista i jego doświadczenie mogą mieć kluczowy wpływ na najważniejszą decyzję: jaką metodę leczenia zastosować w tym konkretnym przypadku. Lekarze wiedzą, że niewłaściwy pierwszy krok w leczeniu rzutuje na skuteczność całego procesu leczenia, a zasięgnięcie opinii innych specjalistów często pozwala na wybranie odpowiedniej terapii, która umożliwia całkowite wyleczenie lub znaczące wydłużenie życia.

Czy powinienem udostępnić Ekspercką Opinię Medyczną mojemu lekarzowi prowadzącemu? ​
pic
pic

Ekspercka Opinia Medyczna to bardzo ważny dokument - jej celem jest przygotowanie jak najlepszego planu leczenia danego schorzenia. Dlatego Twój lekarz prowadzący powinien otrzymać ten dokument, aby móc Cię wspierać w procesie leczenia.

Organizacja procesu leczenia za granicą
- najczęstsze pytania

Co robić, kiedy słyszę diagnozę, że jestem chory na nowotwór?
pic
pic

Po pierwsze nie poddawaj się! Na świecie dostępnych jest bardzo wiele nowoczesnych metod leczenia nowotworów. Za naszym pośrednictwem masz szansę dotrzeć do zagranicznych lekarzy specjalistów. Nie masz nic do stracenia, a do zyskania czasem wszystko, czyli życie. Kiedy Twój lekarz, pomimo jak najlepszej woli, nie ma możliwości zastosowania nowoczesnych terapii, inny może je mieć. Terapie onkologiczne w Polsce są wdrażane z ogromnym opóźnieniem lub są stosowane w bardzo wąskim zakresie. Polski pacjent ma bardzo ograniczony dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia stosowanych na świecie, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych. Dlatego warto jak najszybciej zadbać o dostęp do informacji, które mogą mieć wpływ na prawidłową diagnozę i skuteczność procesu leczenia.

Czy mam prawo sprawdzić czy moja diagnoza jest na pewno właściwa?
pic
pic

Pacjent na każdym etapie leczenia ma prawo do zasięgnięcia opinii innego lekarza. Leczenie to często długi proces, dla którego decydującym momentem jest postawienie właściwej diagnozy. Tylko prawidłowa diagnoza może zagwarantować sukces zastosowanej terapii i to właśnie na podstawie prawidłowego rozpoznania choroby lekarz prowadzący wprowadza odpowiednią dla danego schorzenia terapię.

Czy szpital wyda mi dokumentację medyczną potrzebną do uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej?
pic
pic

Od 4 maja 2019 r. każdy pacjent ma ustawowo zagwarantowane prawo do bezpłatnego otrzymania dokumentacji medycznej, w tym kopii dokumentacji oraz do informacji na temat całej historii jego choroby. Placówki medyczne w Polsce zobowiązane są do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent już wcześniej nie otrzymał. Dopiero przy powtórnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna może pobrać odpowiednią opłatę. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko jej wybranej części.

Czy mam prawo do informacji o metodach leczenia mojej choroby dostępnych na świecie?
pic
pic

Dostęp do pełnej informacji to nie tylko podstawowe prawo pacjenta. Jest to konieczność podczas całego procesu leczenia. Ważne, by decyzje dotyczące metod leczenia naszej choroby podejmować nie tylko na podstawie zaufania do lekarza, ale przede wszystkim na podstawie faktów. Medycyna jest dziedziną opartą na mierzalnych parametrach i wskaźnikach. Dzięki temu za naszym pośrednictwem, na podstawie badań wykonanych w Polsce możesz szybko uzyskać informacje od międzynarodowych specjalistów. Informacje te w wielu przypadkach mają decydujący wpływ na proces dochodzenia do zdrowia.

Czy wszystkie ośrodki medyczne na świecie w tym ośrodki onkologiczne, posiadają taki sam dostęp do technologii, terapii medycznych oraz lekarstw?
pic
pic

Nie jest możliwe, aby wszystkie ośrodki na świecie posiadały ten sam dostęp do terapii leczniczych. Jednak dzięki Eksperckiej Opinii Medycznej będziesz mógł wybrać placówkę odpowiednią do leczenia Twojej choroby. Zagraniczne placówki opieki zdrowotnej umożliwiają chorym na nowotwory skorzystanie z nowoczesnych terapii, których nie można zastosować w naszym kraju. Korzystając z Eksperckiej Opinii Medycznej masz pewność, że informacje, jakie otrzymujesz, przyczynią się do zaplanowania jak najbardziej skutecznego leczenia i otwierasz sobie możliwości skorzystania ze wszystkich najnowszych osiągnięć medycyny na świecie. Wierzymy, że dostęp do informacji o metodach leczenia naszej choroby na świecie jest kluczowym krokiem w całym procesie leczenia.

Mój stan zdrowia nie pozwala mi na normalną podróż - czy to wyklucza leczenie za granicą?
pic
pic

Jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala na normalną podróż, zorganizujemy dla Ciebie transport ambulansem medycznym lub transport lotniczy. Możesz liczyć na nasze kompleksowe wsparcie.

Jak przebiega organizacja leczenia za granicą?
pic
pic

1.W pierwszej kolejności potrzebny jest komplet dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej choroby przetłumaczonej na język angielski – możemy Ci w tym pomóc. Po skompletowaniu dokumentacji skontaktujemy Cię z placówkami medycznymi i lekarzami, którzy zaplanują Twój proces leczenia. 

2. Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu leczenia otrzymasz szczegółowy plan, kosztorys oraz wzór umowy pomiędzy Tobą a szpitalem.

3. Jeśli po zapoznaniu się z umową zaakceptujesz warunki leczenia, w kolejnym kroku podpiszesz umowę o świadczeniu usług medycznych ze szpitalem za granicą, dokonasz płatności i Twój proces leczenia się rozpocznie.

Pozostałe pytania

Jak wygląda proces zawarcia umowy z DIAMEO?
pic
pic

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłasz do DIAMEO wypełniony Formularz Zamówienia Usługi, stanowiący załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umowy.

2. Po otrzymaniu formularza zamówienia potwierdzamy zawarcie Umowy poprzez zwrotną wiadomość e-mail. W tej samej wiadomości otrzymujesz fakturę, która jest podstawą do zapłaty kosztów obsługi uzyskania Eksperckiej Opinii Medycznej.

Kiedy i jak mogę odstąpić od umowy?
pic
pic

Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Tobą a DIAMEO. Wystarczy, że wyślesz oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu (istotna jest data wysyłki). Formularz odstąpienia stanowi załącznik do umowy.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
pic
pic

Dokładamy wszelkich starań, by dane naszych klientów były w pełni bezpieczne. Działamy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. Tu możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Jesteśmy jedynym certyfikowanym przedstawicielem firmy MEDIGO w Polsce

certyfikat
certyfikat
medigo-icon

DIAMEO jest wyłącznym certyfikowanym przedstawicielem firmy MEDIGO w Polsce w zakresie Eksperckiej Opinii Medycznej i organizacji procesu leczenia na świecie.

certyfikat
medigo-icon

Od 2013 roku MEDIGO pomogło ponad 175 000 pacjentom na całym świecie w odnalezieniu odpowiedniej terapii na globalnej mapie usług medycznych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytania?

Jesteśmy tu, by dostarczyć Ci rzetelnych i wyczerpujących informacji.
sig
Anna Beczek
sig
Wojciech Łojan
guid